Goodspeed Computer
  • ติดต่อสอบถาม
    095-451-3628

สินค้าชำรุด/มีปัญหา ภายใน 7 วันหลังจากที่ซื้อ

สินค้าที่ลูกค้าได้ซื้อไปแล้วพบว่ามีปัญหาที่เกิดจากการใช้งานปกติ ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ซื้อสินค้าและไม่รวมระยะเวลาขนส่ง) โดยที่สภาพสินค้าที่ซื้อไปนั้นไม่มีร่องรอยความเสียหาย มีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมถึงของแถมต่างๆ พร้อมทั้งแนบใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทออกให้มาด้วยทุกครั้ง เป็นต้น ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าตามผู้ผลิตได้ระบุไว้ในบัตรรับประกัน ฯลฯ ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ซึ่งต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน รุ่นเดียวกัน หรือ คืนเงิน หากสินค้าดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ให้ได้ (ตามเงื่อนไขของสินค้าฯ)

บริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือ คืนเงินที่สินค้ามีสภาพผิดปกติดังต่อไปนี้

1. มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
2. มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น
3. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น
4. การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อมที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากแบรนด์
5. ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า
6. ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้า
8. สินค้าไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี
8. ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
9. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม
10. สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากบริษัทหรือสาขาใดๆของเรา

สินค้าชำรุดเกิน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อแต่อยู่ในระยะเวลารับประกัน

สินค้าที่ลูกค้าซื้อไปแล้วพบปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน แต่เกินระยะเวลา 7 วัน ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะเข้าเงื่อนไขการซ่อม ตามเงื่อนไขประกันสินค้าหลังการขาย ซึ่งระยะเวลาการรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและการรับประกันของแต่ละผู้ผลิตฯ เช่น สินค้ารับประกัน 1 ปี, สินค้ารับประกัน 2 ปี หรือ สินค้ารับประกัน 3 ปี ทั้งนี้สินค้าเหล่านี้จะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่มีร่องรอยความเสียหาย หรือเกิดจากการใช้งานผิดประเภท มีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขของแบรนด์ผู้ผลิตกำหนดไว้ ซึ่งทางบริษัทยินดีดำเนินการ ส่งซ่อม/เปลี่ยนสินค้า (ตามเงื่อนไขของสินค้า แต่ละประเภท แต่ละแบรนด์)

บริษัท จะตรวจสอบสินค้าในประกันที่มีสภาพผิดปกติ เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบและยอมรับเงื่อนไข สินค้ากลายเป็นสินค้านอกประกัน สำหรับ กรณีดังต่อไปนี้

1. มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
2. มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น
3. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น
4. การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อมที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากแบรนด์
5. ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี
6. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม

ตัวอย่างสภาพสินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน

Have no product in the cart!
0