Goodspeed Computer
  • ติดต่อสอบถาม
    095-451-3628

950 ฿

รายละเอียด

  • รองรับบัตร 800ใบ
  • เปิดประตูด้วยการทาบบัตร
  • เปิดประตูด้วยการทาบบัตร และรหัส
  • เปิดประตูด้วยการทาบบัตร หรือ รหัส
  • เป็นตัวควบคุมการเข้าออกประตูและเป็นเครื่องอ่านบัตรในหนึ่งเดียว
  • ตั้งค่าเป็นเครื่องอ่านบัตรมีสัญญาณเอาท์พุทเป็น Wiegand 26 Bit
Have no product in the cart!
0