Goodspeed Computer
  • ติดต่อสอบถาม
    095-451-3628

4,800 ฿

รายละเอียด

ความจุการป้อน
ไม่เกิน 150 แผ่น
ความจุของถาดรับกระดาษออก
ไม่เกิน 100 แผ่น
ขนาดของสื่อที่รองรับ (ระบบเมตริก)
A4 A5 A5(LEF) B5 (JIS) Oficio Envelope (DL,C5)
สื่อพิมพ์ที่รองรับ (มาตรฐานสหรัฐฯ)
Letter Legal Executive Oficio Oficio 8.5 x 13 นิ้ว Envelope (No.10, Monarch); 4 x 6 นิ้ว
ขนาดสื่อ กำหนดเอง (ระบบเมตริก)
76 x 127 ถึง 216 x 356 มม.
ขนาดสื่อพิมพ์ กำหนดเอง (มาตรฐานสหรัฐฯ)
3 x 5 ถึง 8.5 x 14 นิ้ว
ประเภทสื่อพิมพ์
กระดาษธรรมดา กระดาษหนา กระดาษบาง กระดาษใยฝ้าย กระดาษสี กระดาษ Pre-Print กระดาษรีไซเคิล กระดาษฉลาก กระดาษหนาพิเศษ กระดาษปอนด์ กระดาษแบบเก็บไว้นาน กระดาษซองจดหมาย
ความหนาของสื่อพิมพ์ที่รองรับ (เมตริก)
60 ถึง 163 แกรม
ความหนาของสื่อพิมพ์ที่รองรับ (มาตรฐานสหรัฐฯ)
16 ถึง 43 ปอนด์
เทคโนโลยีการพิมพ์
เลเซอร์
การพิมพ์สองด้าน
กลับหน้ากระดาษเอง (มีไดร์เวอร์รองรับ)
ความละเอียดในการพิมพ์ (ดีที่สุด)
สูงสุด 1,200 x 1,200 dpi
พื้นที่พิมพ์สูงสุด (เมตริก)
216 x 356 มม.
รอบการทำงานต่อเดือน
สูงสุด 10,000 แผ่น
ภาษาพิมพ์
SPL
คุณสมบัติการทำงานอัจฉริยะของเครื่องพิมพ์
พิมพ์สองด้านด้วยตนเองและพิมพ์แบบคู่มือ การพิมพ์แบบ n-up ข้ามหน้าเปล่า พิมพ์โปสเตอร์ ลายน้ำ
Have no product in the cart!
0